Notice

जेहेन्दार छात्रवृत्ति तथा निःशुल्कवृत्ति प्रदान गरिएको बारे । 2077-09-16
View Notice Download
बिदा सम्बन्धमा ।
View Notice Download
Notice 2077-09-10
View Notice Download
Master (M.Ed, MPA, MBS & MA)​ First Year Exam Schedule​​: Tribhuvan University त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रण्एााली अनुरुप २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको शिक्षाशास्त्र,व्यवस्थापन (MBS & MPA) र मानविकी तर्फका आंशिक तथा प्राईभेट आंशिक र मौका (२०६२ मा भर्ना भइ २०६३ मा प्रथम पटक परीक्षा दिएका) समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षा समय: विहान (१२:३० बजेदेखि ४:३० बजेसम्म)
View Notice Download
3/4 Years Bachelor Second Year Exam Form Fill Up Notice: Tribhuvan University
View Notice Download
सहयाेगी विद्यालयहरुकाे नामावली
View Notice Download
आवास सम्बन्धी सूचना ।
View Notice Download
अम्रिसो (कुचो) विक्री सम्बन्धी सूचना ।2077.09.03
View Notice Download
परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
View Notice Download
स्नातक तह (वि.एस्सी) प्रथम वर्ष (हाल दोश्रो वर्ष) को नि.शुल्कता सम्वन्धी सूचना ।
View Notice Download